Presenetljiv trend gibanja cen na trgu nepremičnin

Presenetljiv trend gibanja cen na trgu nepremičnin

 

Promet stanovanjskih novogradenj upada


Cene novih stanovanjskih objektov so se v 2. četrtletju 2018 zvišale za 11,0 %. Že tretje četrtletje zapored število prodaj novogradenj upada. V 2. četrtletju 2018 se je na primer prodalo 59 novih stanovanj, kar je najmanj, odkar spremljamo trgovanje.

Kljub temu je zanimivo, da so se cene novih stanovanj, glede na prejšnje četrtletje zvišale za 13,8 %, cene novih družinskih hiš pa znižale za 0,1 %.

 

Novogradnja

 

Trend rasti cen pri prodaji rabljenih stanovanj se nadaljuje

V 2. četrtletju 2018 je po podatkih Statističnega urada RS bilo prodanih 2.334 rabljenih stanovanj, katerih cene so se glede na prejšnje četrtletje zvišale za 3,5 %. Rabljena stanovanja v Ljubljani so se glede na prejšnje četrtletje podražila za 3,8 %, rabljena stanovanja v preostali Sloveniji pa samo za 2,0 %. Cene rabljenih družinskih hiš so se v 2. četrtletju 2018 glede na prejšnje četrtletje ponovno zvišale, tokrat za kar 5,0 %.

 


Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v 2. četrtletju 2018 na letni ravni v povprečju višje za 13,4 %.  Najbolj so se zvišale cene novih stanovanj (za kar 30,3 %); sledile so cene novih družinskih hiš (za 20,2 %), rabljenih stanovanj v občini Ljubljana (za 16,0 %), rabljenih družinskih hiš (za 10,6 %) in rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji (za 9,8 %).

 

Indeksi cen in število transakcij po vrstah stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 2. četrtletje 2018, Vir: SURS

  IV–VI 18
X–XII 17
IV–VI 18
I–III 18
IV–VI 18
IV–VI 17
IV–VI 18
  Ø 2015  
Število
prodaj
1 Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin - SKUPAJ 108,9 104,2 113,4 126,34 2.393
1.1 Nove stanovanjske nepremičnine 119,4 111,0 127,7 141,05 59
1.1.1 Nova stanovanja 124,1 113,8 130,3 148,90 42
1.1.2 Nove hiše 102,3 99,9 120,2 111,56 17
1.2 Rabljene stanovanjske nepremičnine 107,7 103,5 111,7 124,54 2.334
1.2.1 Rabljena stanovanja, Slovenija 106,0 102,7 112,3 125,89 1.668
1.2.1.1 Rabljena stanovanja, Ljubljana - občina 108,5 103,8 116,0 136,56 388
1.2.1.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija 104,4 102,0 109,8 119,06 1.280
1.2.2 Rabljene hiše 111,2 105,0 110,6 121,74 666
Vir: SURS
 
*
Tabela prikazuje različne vrste stnovanjskih nepremičnin. za katere je v stolpcih prikazano število transakcij, merjeno po indeksu cen četrtletja v primerjavi z predhodnim četrletnim obdobjem. Zadnji stolpec prikazuje skupno število in hkrati vsako posamezno realizirano prodajo, za vsako stanovanjsko nepremičnino. Velja za povprečne vrednosti v R Sloveniji. Podrobni podatki in časovne vrste, so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

*

S klikom na tekst si lahko gledate našo ponudbo >>> stanovanja v Mariboru

Поиск
Цель
Страна
Регион
Город
Тип
Цена

Год постройки

Год

Размер Недвижимость

m2

Loading

Сертификат качества энергии

Top