5 razlogov, zakaj je nakup nepremičnine najboljša naložba.

5 razlogov, zakaj je nakup nepremičnine najboljša naložba.

1. Gre za nizko tvegano naložbo

Nakup nepremičnine z namenom oddajanja je dobra finančna naložba, saj gre za nizko tvegano naložbo, še posebej, če jo primerjamo z naložbami v delnice ali v druge vrednostne papirje. Donosnost takšne naložbe z oddajanjem ustvari praviloma 3 do 5-odstotni letni donos po upoštevanju vseh lastniških stroškov.

V zadnjih treh letih so se rabljena stanovanja podražila za tretjino, kažejo podatki državnega statističnega urada Republike Slovenije. Glede na povprečje vseh slovenskih mest za kar 17 odstotkov.

Povečalo se je tudi število transakcij z nepremičninami, tako z lastniškimi kot tistimi, ki so namenjene za naložbo. Trend rasti cen nepremičnin se povečuje v Sloveniji in v večini preostalih evropskih držav. Kaj poganja rast cen nepremičnin? Razlogov za rast cen je več, med glavnimi je zagotovo potrebno poudariti poceni denar, ki so ga zagotovile banke, ki ob nizkih obrestnih merah na depozite najde pot na nepremičninski trg, umirjanje delniških trgov in prehod v zrel trend rasti ter povpraševanje po nepremičninah, ki trenutno presega ponudbo.

 

2. Gre za naložbo, ki ustvarja tri- do pet odstotni letni donos

Drug razlog za nakup nepremičnine kot naložbe je seveda želja po rednih prihodkih. Podobno kot investitorji v delnice prejemajo dividende in obvezniške kupone, tudi lastniki nepremičnin z veseljem prejemajo redne najemnine.

Donosnost nepremičnin iz prejetih najemnin je v povprečju okoli 5-odstotna letno, seveda pa prihaja do močnih odstopanj, ki nastanejo zaradi več dejavnikov. 3- do 5-odstotni donosi letno so možni pod sedanjimi pogoji, ko trg znova cveti. Vendar pazljivo. Pri nakupu nepremičnine namreč obstajata likvidnostno in operativno tveganje.

Lastniki nepremičnin so prevečkrat prepričani, da bodo lahko takoj našli primernega dolgoročnega najemnika, kar pa se največkrat izkaže za relativno težko nalogo. Za nas Slovence je namreč značilno, da želimo biti skorajda vsi tudi lastniki svojega doma, zato je delež nepremičnin v najemu v primerjavi z razvitim svetom relativno majhen.

Prav zaradi morebitnih težav pri iskanju najemnikov moramo pri ocenjevanju donosnosti nepremičnine upoštevati desetmesečno najemnino, saj obstaja tveganje, da se bo najemnik odselil in prenehal plačevati najemnino, kar pomeni, da bo moral investitor najti novega najemnika, pri tem pa bo imel seveda tudi izpad pričakovanega dohodka.

Posebnost nepremičnin glede na druge naložbene razrede poleg operativnega tveganja prinaša tudi operativni strošek. Za nepremičnino moramo skrbeti in jo obnavljati; to so stroški, ki jih nimamo pri naložbah v delnice ali obveznice.

Na donosnost svoje naložbe ne smemo zanemariti vpliva države, saj je davčna uprava precej učinkovita in bo hitro zahtevala svoj delež prihodkov od najemnin.


Rast cene + fiksen donos iz najemnin = potencialno dobra naložba

 

3. Odličen kandidat za povišanje donosov

Kombinacija relativne stabilnosti cen nepremičnin in dokaj visoke donosnosti iz najemnin ustvarja nepremičninski trg zelo zanimiv za investitorje. Dejstvo da je povpraševanje za stanovanja višje od ponudbe, trgu omogoča dvig cen. Glede na to, da predvsem stanovanj glede na povpraševanje na trgu primanjkuje se posledično dvigujejo cene nepremičnin na trgu. Novogradnje, ki se bodo začele izvajati prihodnje leto že napovedujejo porast cen, npr. v Ljubljani med 3500-5000 EUR/m2. S tem se bodo posledično dvignile cene tudi rabljenim stanovanjem.

Nepremičnine so lahko torej zelo dobra naložba, če imamo dovolj začetnega kapitala, smo pripravljeni dolgo čakati na ustvarjanje dobrih donosov ter smo poleg likvidnostnega tveganja prevzeti še operativno tveganje in stroške.

4. V prihodnjih letih imajo nepremičnine največjo možnost potencialne rasti

Pri nakupu stanovanja ali nepremičnine kot naložbe moramo razmisliti tudi o potencialni rasti cene nepremičnine v prihodnjih letih.

Pri naložbi v nepremičnine lahko ustvarjamo donos na dva načina:

  • z rastjo cene in
  • s prihodki, ki jih naložba sama generira. Pri naložbenem nakupu nepremičnine je to najemnina.

Glede na trenutne razmere na globalnih finančnih trgih, ko so obrestne mere na depozite rekordno nizke in je depozit kot naložba postal popolnoma nedonosen, je privlačnost alternativnih naložb, vključno z nepremičninami, toliko večja. Pri nepremičninski naložbi lahko investitor pričakuje stabilno rast cene na dolgi rok, ki je v povprečju približno takšna, kot je stopnja inflacije.

Rast cene je sicer odvisna od več dejavnikov; nekatere nepremičnine lahko dosežejo precej višjo vrednost od stopnje inflacije, medtem ko drugim vrednost pada.

Stabilno ohranjanje vrednosti je za investitorja glavni cilj investiranja. Nepremičnine so lahko tako eden boljših načinov, da potomcem zapustite svoje premoženje, ne da bi pri tem tvegali preveč.

5. Preprosta dostopnost posojil po ugodnih nizkih obrestnih merah

Zaradi nizkih obrestnih mer na depozite, padca cen nepremičnin in pomanjkanja varnih naložb z vsaj nekaj odstotno donosnostjo je v Sloveniji vedno več povpraševanja po nepremičninah v namen investiranja. Ampak opozarjamo, pohitite, saj se je že začela rast cen nepremičnin in zato bodo posledično tudi pričele rasti obrestne mere posojil.

Bančne inštitucije kot posojilodajalke, so pripravljene financirati tudi do 70, ponekod celo do 80 odstotkov nakupne vrednosti nepremičnine. Samo z zavarovanjem hipoteke, po 2-3 procentni letni obrestni meri, kar pomeni, da je pripravljenost finančne podpore bank velika, v primerjavi z preteklimi leti.

Vsekakor ni odveč nasvet, da si naj vsak posameznik, na svoji banki po kratkem pogovoru s svojim bančnim skrbnikom ali referentom, izdela informativni izračun financiranja za svojo bodočo nepremičnino.

In presenečeni boste vsi tisti, ki ste do danes prepričani, da je pridobitev posojila za nakup nepremičnine nemogoče ali celo nepredstavljivo dejstvo.   

Za ponudbo nepremičnin, ki je lahko vaša dolgoročna najboljša naložba - KLIKNITE TUJKAJ

 

Поиск
Цель
Страна
Регион
Город
Тип
Цена

Год постройки

Год

Размер Недвижимость

m2

Loading

Сертификат качества энергии

Top